Brainstorm ‘Van eiland tot wijland?!’

Brainstorm ‘Van eiland tot wijland?!’

Onder het motto ‘Van eiland tot wijland?!’ organiseerde LTO-Salland een brainstormbijeenkomst voor de vrouwelijke leden op 5 maart 2014 . Dit gebeurde in samenwerking met tekstbureau Katharos. Vragen als ‘Wie zijn wij, Wat kunnen wij, Wat willen wij en Hoe doen we dat’ passeerden de revue. Zelfs Einstein kwam voorbij, de voorstander van ‘Brainstorm in vrijheid’.

Ons denken en handelen is gericht op patroondenken. Op zich geen probleem maar… het kan ons belemmeren als we op zoek zijn naar vernieuwende, creatieve ideeën. Door met elkaar te brainstormen kun je het denkpatroon doorbreken. Brainstormen is een mooi hulpmiddel om nieuwe ideeën los te weken. Geen idee is te gek!

Belangrijk bij organisatie brainstorm
1. Goede voorbereiding
2. Doel / Focus
3. Leiding
4. Rol van de deelnemers
5. Groepsverband
6. Juiste omgeving
7. In te zetten hulpmiddelen.

Spelregels bij brainstorm
– geen idee is te gek!
– oordeel en veroordeel niet!
– alle ideeën zijn goed
– hoe meer ideeën hoe beter
– bouw voort op elkaars ideeën
– geen: ja maar!

Overweeg jij een brainstormbijeenkomst te organiseren en kun je hulp gebruiken? Neem dan contact op met tekstbureau Katharos.