Brainstorm ‘Van eiland tot wijland?!’

Brainstorm ‘Van eiland tot wijland?!’

Op 5 maart 2014 organiseerde LTO-Salland in samenwerking met tekstbureau Katharos een brainstormbijeenkomst voor de vrouwelijke leden. Vragen als ‘Wie zijn wij, Wat kunnen wij, Wat willen wij en Hoe doen we dat’ passeerden deze avond de revue. Ook Einstein kwam er aan te pas, de voorstander van ‘Brainstorm in vrijheid’.

Heb je wel eens gebrainstormd in groepsverband? Dus spontane ideeën of suggesties geopperd om problemen op te lossen of om ze bespreekbaar te maken?
Ons denken en handelen is gericht op patroondenken. Op zich geen probleem maar… het kan ons belemmeren als we op zoek zijn naar vernieuwende, creatieve ideeën. Door met andere mensen te brainstormen kun je het denkpatroon doorbreken. Het organiseren van een brainstormbijeenkomst kan een prima hulpmiddel zijn om andere, nieuwe ideeën los te weken.

Belangrijk bij het organiseren van een brainstorm zijn:
1. Goede voorbereiding
2. Doel / Focus
3. Leiding
4. Rol van de deelnemers
5. Groepsverband
6. Juiste omgeving
7. In te zetten hulpmiddelen.

Heldere spelregels zijn er ook, zoals:
– geen idee is te gek!
– oordeel en veroordeel niet!
– alle ideeën zijn goed
– hoe meer ideeën hoe beter
– bouw voort op elkaars ideeën
– geen: ja maar!

Overweeg je een creatieve brainstormbijeenkomst te organiseren en kun je hierbij nog wat hulp gebruiken, neem dan contact op met tekstbureau Katharos voor de mogelijkheden.