Hulp bij brainstormen

Hulp bij brainstormen

Ons denken en handelen is gericht op patroondenken. Op zich is dit geen probleem maar… het kan ons belemmeren als we op zoek zijn naar vernieuwende, creatieve ideeën. Door met elkaar te brainstormen kun je het denkpatroon doorbreken. Brainstormen is een mooi hulpmiddel om nieuwe ideeën los te weken. Geen idee is te gek! Zelfs Einstein was al een voorstander van ‘Brainstorm in vrijheid’.

Belangrijk bij het organiseren van een brainstorm zijn:
1. Goede voorbereiding
2. Doel/Focus
3. Leiding
4. Rol van de deelnemers
5. Groepsverband
6. Juiste omgeving
7. In te zetten hulpmiddelen.

Spelregels bij brainstorm:
– geen idee is te gek!
– oordeel en veroordeel niet!
– alle ideeën zijn goed
– hoe meer ideeën hoe beter
– bouw voort op elkaars ideeën
– geen: ja maar!

Overweeg je een brainstormbijeenkomst te organiseren en kun je hierbij hulp gebruiken?
Neem dan contact op met tekstbureau Katharos.

De afbeelding ‘ik zie ik zie wat jij niet ziet’ bij dit artikel ontdekte ik op de Floriade in Venlo in 2012.