Leveringsvoorwaarden actueel?

Leveringsvoorwaarden actueel?

Niet het meest interessante klusje. Toch is het verschrikkelijk handig als je er even serieus mee aan de slag gaat. Wil je dat jouw klanten precies weten onder welke voorwaarden je levert of verkoopt? Stel dan algemene leveringsvoorwaarden op. Snel wordt duidelijk welke rechten en plichten er gelden. Je hoeft er dan niet iedere keer apart over te onderhandelen. Deze zogenaamde ‘kleine letters’ besparen jou een hoop tijd én verkleinen de risico’s die je loopt. De Kamer van Koophandel heeft handige modelvoorwaarden gemaakt. Plaats de voorwaarden ook op jouw website of op de achterkant van jouw offerte.

In de algemene voorwaarden beschrijf je onderwerpen als:

  • offerte en aanvaardingstermijn;
  • levertijd en voorwaarden bij overmacht;
  • betalingstermijn, incassokosten, rente;
  • eigendomsvoorbehoud: eigendom gaat pas over na betaling;
  • garantie en de voorwaarden hierbij;
  • eventuele afwikkeling van geschillen: rechter of arbitrage;
  • aansprakelijkheid: beperking, hoogte schadevergoeding;
  • welk recht van toepassing is.

Het zal duidelijk zijn dat het taalgebruik in jouw algemene leveringsvoorwaarden begrijpelijk moet zijn. Een voorbeeld van algemene leveringsvoorwaarden vind je op deze site. Zorg ervoor dat je deze ieder jaar actualiseert.