Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Niet het meest interessante klusje om te doen: het formuleren van jouw leveringsvoorwaarden. Toch is het verstandig deze goed te regelen. Je kunt ze gebruiken voor al jouw klanten en je hoeft niet steeds opnieuw uitvoerig te onderhandelen. Dankzij jouw leveringsvoorwaarden wordt in één oogopslag duidelijk welke rechten en plichten er gelden.

Leveringsvoorwaarden besparen je een hoop tijd én ze verkleinen jouw risico’s als ondernemer. Actualiseer deze jaarlijks. In de leveringsvoorwaarden omschrijf je:

  • offerte en aanvaardingstermijn;
  • levertijd en voorwaarden bij overmacht;
  • betalingstermijn, incassokosten, rente;
  • eigendomsvoorbehoud: eigendom gaat pas over na betaling;
  • garantie en de voorwaarden hierbij;
  • eventuele afwikkeling van geschillen: rechter of arbitrage;
  • aansprakelijkheid: beperking, hoogte schadevergoeding;
  • welk recht van toepassing is.

Zorg ervoor dat het taalgebruik begrijpelijk is. Plaats de leveringsvoorwaarden op je website en/of op de achterkant van je offerte. Voor een voorbeeld zie mijn leveringsvoorwaarden. Heb je hulp nodig bij het formuleren? Mail of bel gerust!