Stop met pesten!

Stop met pesten!

Medio juni 2013 verscheen een schoolbrochure van de Stichting Veilig Onderwijs over het tegengaan van pesten. In het belang van het kind moet pesten een halt worden toegeroepen en wel in een zo vroeg mogelijk stadium. In de brochure tref je een plan van aanpak aan. Deze is functioneel voor leerkrachten, ouders én kinderen van het basisonderwijs.

De kersverse brochure, mede mogelijk gemaakt door Nolin Uitgevers B.V., is een onderdeel van een grootscheepse antipestcampagne van Stichting Veilig Onderwijs. Dankzij advertenties hopen ondernemers, zoals tekstbureau Katharos ook een wezenlijk steentje hieraan bij te dragen.

Voor meer informatie zie: Stichting Veilig Onderwijs en Onderwijsinspectie.