Website klaar!

Website klaar!

12-12-12

De klus is geklaard. Mijn website staat online. Voor het werk achter de schermen verwijs ik je naar het colofon. Dank gaat uit naar iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming: van inspirator tot ontwerper tot pretester. Tekst en eindredactie kwamen uiteraard voor mijn eigen rekening.

Opbouwende kritiek is van harte welkom!