Website klaar!

Website klaar!

12-12-12: De website van tekstbureau Katharos staat online. De klus is geklaard. Dank gaat uit naar iedereen die achter de schermen heeft meegewerkt aan de totstandkoming van mijn site: van inspirator tot ontwerper tot pretester. Voor details verwijs ik je naar het colofon op deze site.

Opbouwende kritiek is van harte welkom!